Novinky
Ponorné odstředivé čerpadlo 3,5SEm2/8

Ponorné odstředivé vícestupňové čerpadlo 

Ponorné odstředivé čerpadlo 3,5SEm2/10

Ponorné odstředivé vícestupňové čerpadlo 

Ponorné odstředivé čerpadlo 3,5SEm2/12

Ponorné odstředivé vícestupňové čerpadlo

Ponorné odstředivé čerpadlo 3,5SEm2/14

Ponorné odstředivé vícestupňové čerpadlo

Ponorné odstředivé čerpadlo 3,5SEm2/18

Ponorné odstředivé vícestupňové čerpadlo

Ponorné odstředivé čerpadlo 3,5SEm3/14

Ponorné odstředivé vícestupňové čerpadlo 

Ponorné odstředivé čerpadlo 3,5SEm3/18

Ponorné odstředivé vícestupňové čerpadlo 

Ponorné odstředivé čerpadlo 3SEm1,8/10

Ponorné odstředivé vícestupňové čerpadlo

Ponorné odstředivé čerpadlo 3SEm2,5/15

Ponorné odstředivé vícestupňové čerpadlo 

Ponorné odstředivé čerpadlo 3SEm2,5/20

Ponorné odstředivé vícestupňové čerpadlo

Domácí minivodárna PIKOLO 36 – 0,37

AUTOMATICKÁ MINIVODÁRNA

PUMPKONTROL PS01

AUTOMATICKÁ ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ JEDNOTKA pro odstředivá čerpadla

Samonasávací odstředivé čerpadlo JET 1210

Samonasávací odstředivé čerpadlo

Samonasávací odstředivé čerpadlo JET 810

Samonasávací odstředivé čerpadlo

Samonasávací odstředivé čerpadlo JET 801

Samonasávací odstředivé čerpadlo

Ponorné odstředivé čerpadlo 3SEm1,8/27

Ponorné odstředivé čerpadlo

Ponorné odstředivé čerpadlo 3SEm1,8/33

Ponorné odstředivé čerpadlo

Ponorné odstředivé čerpadlo 4SSm2/13

Ponorné odstředivé čerpadlo

Ponorné odstředivé čerpadlo 4SSm2/18

Ponorné odstředivé čerpadlo

Ponorné čerpadlo ZERO 8 – 550

Nasaje a vyčerpá až do samého dna

Ponorná čerpadla
Ponorné čerpadlo Ruche 1NG

tlakové vibrační čerpadlo, výtlak 40 metrů, do vrtů od 104 mm, záruka 2+3 roky, tepelná ochrana, dolní sání

Ponorné čerpadlo Ruche 2T

tlakové vibrační čerpadlo, výtlak 40 metrů, do vrtů od 104 mm, záruka 2+1 roky, tepelná ochrana, horní sání

Ponorné čerpadlo HC8 M

zabudovaný hladinový spínač, čerpání až do 1 cm, mechanická keramická ucpávka, i mírně znečištěná voda

Kalové čerpadlo HS11 M

na kalnou vodu s částicemi do max 35 mm, plášť z nerezové oceli, mechanická keramická ucpávka, plovákový spínač

Ponorné čerpadlo HC7 M - INOX

ušlechtilá nerezová ocel, plovákový spínač, zabudovaná tepelná pojistka, mechanická keramická ucpávka

Kalové čerpadlo PS15 - 0,75

kalové čerpadlo s rubustní litinovou konstrukcí určené i pro náročnéjší podmínky, plovákový spínač

Ponorné litinové čerpadlo HC32 - 0,75

Odolné litinové čerpadlo, max. dopravní výška 32 m, max. ponor 8 m, dvojitá keramická ucpávka

Ponorné čerpadlo KOMPAKT 400 - 8

plášť z kvalitního nárazuvzdorného plastu, zabudovaný hladinový spínač s možností jeho odpojení, maximální výtlak: 8 metrů

Domácí vodárny
Domácí vodárna DV-1

snadná instalace bez nutnosti užití tlakové nádoby, vhodná pro čerpadla RUCHE, dodáváno bez čerpadla

Domácí vodárna DV-2

vodárna s tlakovou nádobou na 25 litrů a tlakovým spínačem, jednoduchá montáž, dodáváno bez čerpadla

Domácí vodárna DV40M

samonasávací litinové čerpadlo, max. výtlak 40 m, max. průtok 3200 l/hod., sací hloubka 8 m, zásobník 20 l

Domácí vodárna DV40M nerezová

samonasávací nerezové čerpadlo, max. výtlak 40 m, max. průtok 3200 l/hod., sací hloubka 8 m, nerez zásobník 20 l

Domácí vodárna DV-1

Použítí: pouze pro vibrační čerpadla! (čerpadla Ruche, atd.)

Adaptér domácí vodárny DV-1

-bez nutnosti použití tlakové nádoby
-jednoduchá instalace

 

možnost koupě:

- se zpětnou klapkou

- bez zpětné klapky

 

Výrobek obsahuje:
1, adaptér
2, T kus 1/2" a 3/4"
3, sponky 2 ks
4, držák adaptéru
5, návod k použití

instalace:
1, Zašroubujeme do stěny objímku držáku adaptéru (ve výšce cca 1 m) a adaptér upevníme do objímky.
2, V místě, kde bude adaptér umístěn přerušíme přívodní hadici.
3, Na přerušenou výtlačnou hadici čerpadla nasadíme sponky a T kus (velikost dle velikosti Vaší hadice) a zapáskujeme sponkami.
4, Na volný výstup T kusu nasadíme sponku a hadici adaptéru a zapáskujeme sponkou.
5, Vidličku čerpadla zapojíme do zásuvky adaptéru.

uvedení do provozu:
1, Uzavřeme všechny kohoutky na výtlaku.
2, Zasuneme vidličku adaptéru do zásuvky. Systém se za okamžik natlakuje a čerpadlo vypne.
3, Gumičkou na hadici si označíme horní hladinu ve vyr. hadici. Na ventilek adaptéru nasadíme pumpičku a natlakujeme tak, aby hladina ve vyr. hadici klesla cca o 20 cm. Tuto označíme druhou gumičkou.

Tímto je adaptér uveden do provozu.

provoz a kontrola:

1, Občas je nutné zkontrolovat maximální hladinu vody ve vyrovnávací hadici a případně doplnit vzduch (interval kontroly je cca 1 x za týden). Necháme velmi mírně téct vodu a sledujeme, kam až vystoupí hladina ve vyrovnávací hadici v okamžiku zapnutí čerpadla. Jestliže se maximální hladina blíží k horní nastavené značce (gumičce) nebo ji překračuje, dopumpujeme hustilkou vzduch ve vyr. hadici tak, aby maximální hladina byla u spodní nastavené značky. Tekoucí vodu poté můžeme zastavit.
Poznámka: Překročí-li maximální hladina ve vyrovnávací hadici horní nastavenou značku, funkce adaptéru se tímto nikterak nenaruší. Pouze dochází k častějšímu spínání, které by mohlo za určitých nepříznivých podmínek ovlivnit životnost adaptéru.
2, Doporučujeme občas zkontrolovat sluchem, zda čerpadlo při zastavené vodě skutečně vypne. V případě poruchy čerpadla (čerpadlo nedá patřičný tlak nutný k vypnutí spínače) by nemuselo dojít k jeho vypnutí.
3, Ze stejného důvodu doporučujeme při delší přestávce v odběru vody vypojit adaptér ze zásuvky.

výstupní tlak:
Adaptér DV1 je standardně nastaven na výstupní tlak v rozmezí tlaků 0,12MPa - 0,23MPa (1,2 – 2,3Atm). To znamená, že výška adaptéru by od hladiny čerp. vody měla být maximálně 17 m. Vzdálenost nehraje žádnou roli. Tuto skutečnost je také nutné brát v úvahu při instalaci adaptéru. Jestliže tuto podmínku není možné splnit, je nutné přestavit horní,případně i dolní spínací tlak tlakového spínače směrem dolů. Viz "seřízení tlakového spínače" , a to tak aby součet výšky hladiny od adaptéru v metrech podělený stem + horní tlak spínače v MPa nepřekročil 0,4.

Např: je-li hladina vody o 20 m níže než adaptér?

2O : 100 = 0,2 tedy 0,4 - 0,2 = 0,2

V tomto případě nastavíme horní tlak maximálně na 0,2 Mpa.
Horní i dolní tlak můžeme měřit na ventilku běžným tlakoměrem na měření tlaku v pneumatikách s příslušným rozsahem.
Dolní tlak lze nastavit na 0,8 Mpa.

seřízení tlakového spínače:
Tlakové spínače jsou z výrobního podniku nastaveny na tlak 0,12 - 2,3Mpa, tyto hodnoty jsou zaaretovány. Pokud je potřeba z nějakého důvodu nastavení změnit, je nutné nejdříve odšroubovat a sejmout kryt. Tím dojde k odaretování tlakového nastavení. Seřízení zapínacího tlaku se provádí maticí nad velkou pružinou. Matici šroubujeme tak dlouho, až dosáhneme požadovaného zapínacího tlaku spínače. Pro nastavení tlakového intervalu slouží matice nad menší pružinou. Otáčením matky se zvětšuje nebo zmenšuje tlakový interval. Vždy se však mění nastavení horní meze. Nastavení dolní meze zůstává zachováno. Po nastavení a přišroubování krytu jsou nastavené hodnoty opět automaticky zaaretovány.

upozornění pro spotřebitele:

Dovnitř tlakového spínače se nesmí dostat žádné cizí kovové částice, které by mohly vézt ke vzniku poruch. Při jakékoliv manipulaci s adaptérem, zejména při sejmutí krytu tlakového spínače a po dobu jeho sejmutí, vždy odpojte adaptér od napětí vysunutím přívodní šňůry ze zásuvky. Veškeré elektrické části adaptéru - vidlička zásuvka a tlak. spínač musí být nainstalovány tak, aby byly chráněny před deštěm či jinou stříkající vodou a vlhkostí.

Při obsluze a všech pracích se spínačem je třeba dodržovat ČSN 34 3108, obsahující bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace.
Se zařízením smí manipulovat pouze osoba starší 18 let, obeznámená s návodem k použití a všeobecnými bezpečnostními předpisy. Nikdy se nedotýkejte elektrických částí zařízení, jsou-li mokré, nebo jsou-li vaše ruce mokré!

Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením a na vady vzniklé zacházením či použitím, které není v souladu s návodem k použití.

 

Doporučená cena s DPH


se zpětnou klapkou 1 157 Kč 

bez zpětné klapky 980 Kč 

 

Koupit v e-shopu
Koupit u prodejce
Koupit velkoobchodně

Dokumenty ke stažení:
Návod k použití


 

Prodejny a servisy